พิมพ์แบบชำระ ค่าธรรมเนียมการสอบ

โปรดระบุเลขประจำตัวบัตรประชาชนให้ถูกต้อง

   
 
กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการสมัครงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-574-9490, 02-574-9491, 02-574-9492 หรือ 02-575-8545