รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค // ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุ