บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)        บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประสงค์รับบุคลากร เข้าปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะประกาศรับสมัคร ผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ประสงค์สมัครงาน กรอกใบสมัครงานในระบบสมัครงาน online ภายในระยะเวลาที่ประกาศรับสมัครกำหนด

        บริษัทฯ ขอแจ้งว่า หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือ/ฝากบุคคลเข้าทำงานได้ โปรดแจ้ง ได้ที่หมายเลข 02-574-9490, 02-574-9491 หรือ 02-574-9492 เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 ประกาศ 


  • ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา ครั้ง 1/2559 คลิกที่นี่
  • เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 1/2559 คลิกที่นี่
  • หนังสือรับรอง คลิกที่นี่
  • ประกาศ ผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครแล้ว เลขที่ใบเสร็จ ** A00020054715 ** กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-574-9490, 02-574-9491 หรือ 02-574-9492 ในวัน และเวลาทำการ ด่วน
หมายเหตุ   เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง แนะนำให้ใช้ Google Chrome