ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 15 ตำแหน่ง ทั้งหมด 111 อัตรา วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.