รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 2/2562

UPDATE 18 มีนาคม 2562
เพิ่มเติม : จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง วิศวกร /นักคอมพิวเตอร์ (EN2-A/CS2-A) และ (EN3-A/CS3-A)
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 มีนาคม 2562 - 3 เมษายน 2562

รับสมัคร: จำนวน 111 อัตรา