ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 3/2562 ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562