รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 3/2561
ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

รับสมัครตำแหน่ง: นักบริหารงานพัสดุ