ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.