รับสมัครผู้ปฏิบัติงานใหม่ ครั้งที่ 2 / 2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559 - 22 กรกฎาคม 2559

รับสมัครตำแหน่ง: นักบริหารงานขาย , นักบริหารงานพาณิชย์ , นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และ นักงบประมาณและการเงิน