รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 4/2561
ตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 - 12 กันยายน 2561

รับสมัครตำแหน่ง: นักบริหารงานพาณิชย์ และ นักบริหารงานพัสดุ

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง นิติกร