ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 2/2563
ตั้งแต่ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563

รับสมัครตำแหน่ง: นักวิชาการความปลอดภัย และ นิติำร